Barneballett

Koseballett fra 3 år (dans med kosedyr)

Enkle bevegelseleker basert på barnesanger. Barnevennlig introduksjon til musikk og bevegelse i rommet. Kroppsbevissthet gjennom lekne øvelser ved hjelp av kosedyr.


Barneballett fra 4 år (tidlig danseutdanning)

Barna blir introdusert for undervisningen på en leken måte. De første årene er fokuset på kroppstrening, gymnastiske og rytmiske øvelser, romfølelse og improvisasjon.


Barneballett fra 7 år (lavere nivå)

Timene består nå av enkle elementer fra ballett og suppleres med gymnastiske og rytmiske øvelser samt øvelser for koordinering. I løpet av denne tiden starter vi med enkle trinn fra folklore: tarantella, polka, ländler.


Barneballett fra 10 år (mellomliggende nivå)

Dette nivået er en kombinasjon av enkel klassisk ballett, gymnastikkøvelser og folklore / karakterdans (tarantella, csardas). Trinnmaterialet utvides og kombineres.


Barneballett fra 14 år

Som et supplement til klassisk ballett, perfeksjoneres folklore / karakterdansen (tarantella, csardas) på dette stadiet og utvides med mazurka og spansk dans. Moderne dans legges til som et nytt emne.