Klassisk ballett

Klassisk ballett fra 8 år

Forutsetter 1 - 2 år med barneballett. Leksjonene er basert på læreplanen i Vaganowa, i en form tilpasset danseskoler. Klassisk ballett tilbys som en ekstra leksjon og går parallelt med barneballett.


Klassisk ballett fra 11 år

Avhengig av treningsnivå begynner jentene med sine første øvelser på pointe-sko, mens guttene jobber spesielt med hopp. I de påfølgende årene vil trinnmaterialet bli utvidet og ferdigstilt.