Hva er GYROKINESIS®?

GYROKINESIS® er en bevegelsemetode som henvender seg til hele kroppen, åpner energibaner, stimulerer nervesystemet, øker bevegelseområdet og skaper funksjonell styrke gjennom rytmiske, flytende bevegelsesekvenser.

Det er en original og unik metode som koordinerer bevegelse, pust og mental fokus. GYROKINESIS® praktiseres på en matte og stol uten utstyr.

Uten støtte og utstyreveiledning, er deltakere i en GYROKINESIS® kurs mer avhengige av sin egen propriosepsjon for å utforske bevegelsesekvenser.