Hva jeg underviser

  • Barnedans og Barneballett
  • Klassisk Ballett
  • Jazzdans
  • Moderne dans
  • Folklore og karakterdans

 


Barneballett eller Klassisk ballett

Hva er forskjellen?

 Forskjellen mellom barneballett og klassisk ballett er allerede tydelig i navnet:

 

Barneballett

er en leksjon rettet mot barns fysikk og psyke med det formål å introdusere hvert barn, uansett talent, for dans. Talent er på ingen måte like viktig som motivasjon, moro og mye hardt arbeid. Barneballett begynner med forberedende danseopplæring og ser ikke i utgangspunktet ut som det man generelt ser for seg at ballett skal være. Barna blir trinnvis introdusert for enkel ballett på en leken måte. Målene for barneballetten er:

 

  • Forbedring og stabilisering av holdning
  • Å bygge og styrke muskelsystemet
  • Bevegelse i henhold til musikk og rytmisk trening
  • Vekke fantasien gjennom improvisasjon

 

Barneballetten videreutvikler seg etter omtrent to år. Her er timene en blanding av lette ballettøvelser, støttet av gymnastikkøvelser og mange elementer fra folklore. Når barna fyller åtte år (tidligere eller senere, avhengig av fysisk utvikling) har de muligheten til å velge "klassisk ballett" i tillegg til barneballett.

 

Den klassiske balletten

er en leksjon basert på ballettradisjoner etter strenge regler. Det er grunnlaget for enhver profesjonell ballettopplæring og krever grunnleggende kunnskap fra barneballett. En vanlig danseskole har ikke den samme muligheten til å tilby en slik profesjonell opplæring, som normalt sett innebærer daglig trening på 2 - 3 timer for hvert nivå.

Jeg har utviklet en måte å bringe klassisk ballett nærmere barn og unge, ved å lære den i små skritt.

 

Jeg underviser i henhold til den "russiske" undervisningsmetoden som er spesielt utviklet for danseskoler. Det betyr at barna får profesjonelle, metodiske og anatomisk skreddersydde leksjoner for "hobbydansere".

Barnedans og barneballett

Koseballett fra 3 år (dans med kosedyr)

Enkle bevegelseleker basert på barnesanger. Barnevennlig introduksjon til musikk og bevegelse i rommet. Kroppsbevissthet gjennom lekne øvelser ved hjelp av kosedyr.


Barnedans fra 4 år (tidlig danseutdanning)

Barna blir introdusert for undervisningen på en leken måte. De første årene er fokuset på kroppstrening, gymnastiske og rytmiske øvelser, romfølelse og improvisasjon.

 


Barneballett fra 7 år (lavere nivå)

Timene består nå av enkle elementer fra ballett og suppleres med gymnastiske og rytmiske øvelser samt øvelser for koordinering. I løpet av denne tiden starter vi med enkle trinn fra folklore: tarantella, polka, ländler.

 


Barneballett fra 10 år (mellomliggende nivå)

Dette nivået er en kombinasjon av enkel klassisk ballett, gymnastikkøvelser og folklore / karakterdans (tarantella, csardas). Trinnmaterialet utvides og kombineres.


Folklore fra 14 år

Som et supplement til klassisk ballett, perfeksjoneres folklore / karakterdansen (tarantella, csardas) på dette stadiet og utvides med mazurka og spansk dans. Moderne dans legges til som et nytt emne.

 

Klassisk ballett

Klassisk ballett fra 9 år

Forutsetter 1 - 2 år med barneballett. Leksjonene er basert på læreplanen i Vaganowa, i en form tilpasset danseskoler. Klassisk ballett tilbys som en ekstra leksjon og går parallelt med barneballett.


Klassisk ballett fra 12 år

Avhengig av treningsnivå begynner jentene med sine første øvelser på pointe-sko, mens guttene jobber spesielt med hopp. I de påfølgende årene vil trinnmaterialet bli utvidet og ferdigstilt.