Progressing Dance

Denne timen retter seg mot alle som ønsker å øke danseteknikken og ferdighetene sin og er en dansetime med fokus på dansefitness, uten å måtte kunne ballett, jazzdans eller andre dansestiler.
Timen er delt inn i styrketrening, øvelser for fleksibilitet samt kondisjon og koordinasjon. Noen øvelser tas fra metoden "Progressing Ballet Technique".

 

Progressing Ballet Technique er en unik og essensiell tilnærming til kunstformen som er ballett.
For lang levetid, sikkerhet, kunnskap og bevaring av kunsten, er det visjonært å komme over progressiv ballettteknikk.

 

Endorsements and Testimonials